Hulp bij huisvesting

Steeds vaker is de beschikbare ruimte in uw huisartsenpraktijk niet voldoende om de juiste patiëntenzorg te kunnen leveren. Ook zijn er in gemeenten regelmatig te weinig nieuwe gebouwen beschikbaar voor het huisvesten van huisartsen.

DeRegionaleHuisarts helpt praktijken in het Gooi en Omstreken bij het vinden van geschikte praktijklocaties en is hierover continu in gesprek met gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgverleners.