De inzet van een Verpleegkundig Specialist

Wat is een Verpleegkundig Specialist?

  • De Verpleegkundig Specialist combineert haar verpleegkundige expertise met medische behandelingen.
  • De Verpleegkundig Specialist kan zelfstandig diagnoses stellen en veel voorkomende klachten behandelen.
  • De Verpleegkundig Specialist werkt zelfstandig naast een huisarts of specialist en levert op dat gebied dezelfde kwaliteit.

Wat kan een Verpleegkundig Specialist voor u betekenen?
De Verpleegkundig Specialisten ondersteunen huisartsenpraktijken met de ouderenzorg. Als patiënt kunt u door uw eigen huisarts in contact worden gebracht met de Verpleegkundig Specialist in uw gebied. 

Waar zijn de Verpleegkundig Specialisten actief?
Momenteel zijn de Verpleegkundig Specialisten actief in Baarn, Bussum en Naarden.

Verpleegkundig Specialist in Naarden
In Naarden is gestart met de inzet van een Verpleegkundig Specialist ouderen-, wond- en palliatieve zorg. De Verpleegkundig Specialist neemt op deze gebieden de zorg van de huisarts over. Ook staat ze in nauw contact met de andere betrokken zorgverleners, zoals de fysio- en ergotherapeut, diëtist, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Op deze manier is de zorg rondom u als patiënt efficiënt vormgegeven.

DeRegionaleHuisarts is momenteel aan het onderzoeken in welke gebieden nog meer behoefte is aan de inzet van een Verpleegkundig Specialist.